726 ปี เมืองเชียงใหม่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”

(12.04.2565) ผ่านมากว่า 726 ปี สำหรับการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 12 เมษายน 1839 ถ้าเป็นภาษาพูดอวยพรทั่วไป เราก็จะบอกว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะเชียงใหม่

สำหรับประวัติศาสตร์เมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” มาจากไหน? เรื่องเล่ามีอยู่ว่า “เจ้าพญามังราย” ทรงเลือกชัยภูมิเมืองปิง พร้อมด้วยเจ้าพญาร่วง เจ้าเมืองสุโขทัย เจ้าพญาง่ำเมือง (งำเมือง) เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ดูชัยภูมิแห่งนี้ สาบานเป็นเพื่อนกัน แต่ทว่า ที่จริงแล้วเป็นกุศโลบาย เพื่อที่จะไม่ให้มีศึกสงครามกันมากกว่า เมื่อสามสหายตกลงเลือกเมืองปิง ในวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ.1839 ตามจันทรคติ (ซึ่งตอนที่เมืองเชียงใหม่ครบ 700 ปี ทำให้ทราบว่าตรงกับวันที่ 12 เมษายน).เจ้าพญามังราย โปรดเกล้าให้สร้างจุดศูนย์กลางตามความเชื่อจักรวาล นามว่า เจดีย์หลวง เจดีย์องค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา เป็นศูนย์กลางจักรวาลหรือจุดกึ่งกลางเมือง สร้างวัด 8 วัดรอบเมืองเชียงใหม่ แทนทิศทั้ง 8 ทิศ ตามความเชื่อโบราณ ให้เป็นศูนย์กลางเมืองปกครอง กำหนดพระธาตุเมืองหริภุญชัยที่มีมาก่อนแล้ว เป็นศูนย์กลางศาสนา แล้วสถาปนาเมืองปิงใหม่ นามว่า “นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่”

งานสมโภชน์และบวงสรวง ครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เริ่มสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีมาเป็นประจำทุกปี โดยเมื่อครบรอบ 720 ปี เมื่อ พ.ศ.2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้กลับมารื้อฟื้นจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยมีเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เป็นผู้สืบทอดพิธีกรรม โดยใช้ชื่องานว่า “ยอสวยไหว้สาพญามังราย” คือการนำกรวยดอกไม้มาสักการะบูชา โดยกิจกรรมมีการทำพิธีเครื่องไหว้บวงสรวงพิธีแบบล้านนาในช่วงเช้า และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบูชาเมือง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ศุภกิตติ์ คุณา

Content Creator ประจำกองบรรณาธิการ minichiangmai ชอบกินกาแฟเอสเย็น

Post navigation