วันหนึ่งที่ “วัดพระธาตุดอยสุเทพ”

“ดอยสุเทพ” ปูชนียสถานสำคัญ นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่