เชิญเที่ยวงานปี๋ใหม่เมืองย้อนยุคในงาน “ม่วนใจ๋ตามฮีต ปีใหม่เมือง”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ และวัดโลกโมฬี   ขอเชิญร่วมงาน “ม่วนใจ๋ตามฮีต ปีใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00  น. ณ วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JlQc2qhQJf8[/embedyt]

ภายในงานท่านจะได้พบกับ  กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาปี๋ใหม่เมือง  อาทิเช่น สาธิตการตัดช่อตัดตุงปี๋ใหม่ การสาธิตการจัดแต่งดาครัวดำหัวแบบล้านนา การสรงน้ำพระ ปักตุงก่อเจดีย์ทราย วิถีวัฒนธรรมกาดหมั้วคัวเมือง  สาธิตการทำอาหารล้านนา อาทิ การทำข้าวหนมวง การทำข้าวหนมจ๊อก ตำขนุน ฯ ลฯ

นอกจากนี้ตลอดทั้งวัน มีการแสดงการขับซอจากสมาคมศิลปินขับซอล้านนา และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา  ตลอดทั้ง 3 วัน

นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมืองล้านนา โดยการแต่งกายพื้นเมือง  อู้คำเมือง และรดน้ำปีใหม่อย่างสุภาพให้เกียรติ์แก่กัน  ปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีอย่างถูกต้อง และช่วยกันเฝ้าระวังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไม่ให้ถูกทำลาย หรือนำไปใช้แบบผิดๆ จนก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องต่อเด็ก เยาวชน ถึงคุณค่าประเพณีที่แท้จริง และช่วยกันธำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่  นครแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง